Innsending 2022

Leveringsfrist for Årets bilde 2022 er fredag 6. januar 2023, klokken 20.

De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. Årets bilde 2022 og konkurranseresultatet for øvrig blir offentliggjort  10. mars 2023.

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Mediehus og produksjonsselskap som ønsker å sende inn eksterne produksjoner til videoklassene, betaler kr 1300 for opptil 3 bidrag.

Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2022 er betalt. Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2022 deltar gratis i Årets bilde 2022.

Alle studentmedlemmer som sender inn bidrag, skal sende en epost til konkurranse@pk.no og gi beskjed om at de deltar i konkurransen.

Ikke-medlemmer som ønsker å delta må registrere seg og få tildelt et konkurransenummer på http://åretsbilde.no/konkurranse/

Både bilder og video må lastes opp til vår server (se informasjon lenger ned på siden).

Alle innsendte bilder til Årets Bilde blir avlevert til Arkivverket, slik at vi sikrer at den visuelle arven bildene representerer blir oppbevart forsvarlig for fremtidig bruk. I dag oppbevarer Riksarkivet/Arkivverket PK’s bilder og dokumenter fra 1964. Arkivverket kan bruke bildene i sin formidlingsvirksomhet, SoMe e.l . Rettighetshaver/fotograf beholder alle rettigheter til bildene.

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 6. januar 2023. 

Medlemskontingent for 2022 betales her

Deltakeravgift for Årets bilde 2022 betales her

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

Studentmedlemmer i PK deltar gratis i Årets bilde.

KATEGORIER

 1. Nyhet – Norge

– enkeltbilde eller reportasje på 3 til 8 bilder

 1. Nyhet – utland

– enkeltbilde eller reportasje på 3 til 8 bilder

 1. Dagligliv i Norge

– enkeltbilde

 1. Sport Nyhet

– enkeltbilde

 1. Sport reportasje

– enkeltbilde eller reportasje på 3 til 8 bilder

 1. Klima og miljø

– enkeltbilde eller serie om klima, miljø, naturvern, artsmangfold og andre relevante temaer innenfor klimakrisen.

 1. Portrett

– enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder

 1. Åpen klasse

– enkeltbilde eller reportasje (ubegrenset antall bilder, samarbeid mellom flere fotografer tillatt)

 1. Dokumentar – Norge

– ubegrenset antall bilder (samarbeid mellom flere fotografer tillatt)

 1. Dokumentar – utland

– ubegrenset antall bilder (samarbeid mellom flere fotografer tillatt)

 1. Nyhetsvideo

– Nyhetsinnslag, explainere, aktualitetssaker ol. Maks lengde 8 minutter

 1. Videoreportasje / dokumentar

Maks 60 minutter

 1. Årets videojournalist

– juryen kårer Årets videojournalist basert på de innsendte bidragene fra kategoriene 11-13.

 1. Årets nykommer (se informasjon nederst på siden)

– fem enkeltbilder ELLER én fotoreportasje (3-8 bilder) ELLER én video

 1. Årets bilde

– juryen velger Årets bilde blant de innsendte bidragene fra kategoriene 1-10 og 15. Bildet må være tatt i konkurranseåret. Manipulerte bilder fra Åpen klasse kan ikke kåres til Årets bilde.

REGLER

   1. Årets bilde skal sette den høyeste standard for fotojournalistisk etikk. Bilder som deltar i konkurransen skal gi en sannferdig gjengivelse av det som skjedde foran kameraet i eksponeringsøyeblikket. Unntaket er i kategorien Åpen klasse, der det tillates eksperimentelle uttrykksformer. Se punkt 9.
   2. Alle som deltar i konkurransen – inkludert dem som ikke har journalistikk som hovedyrke – bekrefter ved sin deltagelse at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldende normer for pressetikk i Norge, herunder Vær varsom-plakaten.
   3. Alle som deltar i konkurransen forplikter seg til å skrive nøyaktige bildetekster, og være åpen om hele prosessen hvordan bidragene ble til. Fotografen skal oppgi hvem arbeidet er tatt på oppdrag for og plikter å informere dersom bidragene er produsert med midler som ikke er redaksjonelle eller deltagerens egne. Bildetekstene skal holde høy journalistisk kvalitet og være klar for publisering.
   4. De innsendte bildene gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen. Juryen består av fem personer oppnevnt av PKs styre. Det er juryens oppgave å kåre den beste fotojournalistikken blant det innsendte materialet. Juryen står fritt til å flytte bilder fra en kategori til en annen, samt å premiere enkeltbilder hentet fra en serie.
   5. Juryen nominerer tre bilder i hver kategori. Blant de tre nominerte kåres en første, andre og tredjeplass. Alle nominerte bilder (med unntak av manipulerte bilder fra Åpen klasse) kan kåres til Årets bilde.
   6. Følgende kriterier må være oppfylt:A. Bildet skal være tatt i konkurranseåret, bortsett fra enkeltbilder i reportasjer som har blitt fotografert over flere år. Reportasjer kan inneholde enkeltbilder som er fotografert helt fram til leveringsfristen. Har fotograferingen strukket seg over flere år må dette opplyses i bildeinformasjonen. B. Det er lov å delta med bilder som har vært innsendt tidligere, når bildet er del av en ny serie.  Bilder som har vært nominert eller premiert i konkurransen tidligere kan ikke delta igjen. C. Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere kategorier, med følgende unntak: i kategori 15 Årets nykommer kan hver deltaker sende inn enkeltbilder som også kan være innsendt i andre kategorier. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle kategorien. Bilder fra innsendte serier kan sendes inn som enkeltbilder til andre kategorier. D. Video og fotografier kan være tatt enten i Norge eller i utlandet, unntatt der det er spesifisert: kategori 01 (Nyhet – Norge), kategori 02 (Nyhet – utland), kategori 03 (Dagligliv i Norge), kategori 09 (Dokumentar – Norge) og kategori 10 (Dokumentar – utland). E. Det totale antall innsendte bilder fra hver deltaker er ubegrenset. I kategoriene Dokumentar Norge og Dokumentar utland kan flere fotografer samarbeide om et bidrag. Dette må opplyses i bildeinformasjonen. F. Fotojuryeringen er anonym, men alle bilder skal merkes med fotografens navn i eget metadatafelt (mer info under).  G. Bildene leveres i JPEG. Filstørrelsen må ikke overstige 10 MB.
   7. Innsender plikter å kunne stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets bilde-konkurransen, samt for Årets bilde-boken og utstillinger knyttet til Årets bilde-konkurransen. Annen bruk av bildene må avtales med fotografen.
    Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og presentasjoner eller til undervisning. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.Innsendte bilder til Årets Bilde blir avlevert til Arkivverket, slik at vi sikrer at den visuelle arven bildene representerer blir oppbevart forsvarlig for fremtidig bruk. I dag oppbevarer Riksarkivet/Arkivverket PK’s bilder og dokumenter fra 1964. Arkivverket kan bruke bildene i sin formidlingsvirksomhet. Rettighetshaver/fotograf beholder alle rettigheter til bildene.
   8. Kriterier for video: Produksjonen skal være dokumentarisk, og fra konkurranseåret, eller være publisert i løpet av konkurranseåret. Det er ikke tillatt med videoserier, men man kan sende inn én enkeltepisode fra en serie. Bidragene i videokategoriene er ikke anonymisert.
   9. Deltakerne kan etterbehandle bildene i overensstemmelse med god praksis. Bildebehandling er underlagt følgende restriksjoner: originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt med aksepterte teknikker som beskjæring, lysstyrke, kontrast, moderat fargejustering, oppletting og nedtoning. Juryen kan be om å få tilsendt ubehandlede originalfiler for å vurdere om bildebehandlingen er innenfor gjeldende normer.Som hovedregel kan ikke manipulerte bilder, sammensetning av flere fotografier til ett bilde og dobbelteksponeringer delta i konkurransen. Unntaket er kategorien Åpen klasse, der det også tillates eksperimentelle uttrykksformer. Det må framkomme tydelig av både foto og bildetekst at bildet er manipulert. Fotografen skal informere om hvilke endringer som er gjort og hvilken teknikk som er benyttet. Utradisjonelle teknikker og fortellergrep må være journalistisk begrunnet og av en slik karakter at bildet naturlig kan benyttes til redaksjonelle formål, ref. Vær varsom-plakatens punkt 4.11. Bilder som omfattes av denne unntaksbestemmelsen kan ikke kåres til Årets bilde eller flyttes til andre kategorier.
   10. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene kan ikke delta i konkurransen.

KONKURRANSENUMMER

Medlemmer i PK bruker sitt medlemsnummer som konkurransenummer.

Ikke-medlemmer må registrere seg og får tildelt konkurransenummer på http://åretsbilde.no/konkurranse

FILFORMAT

Bildene leveres i JPEG. Filstørrelsen må ikke overstige 10 MB.

Videoene leveres i H.264 mov eller mp4-format, 1080p

FILNAVN

Filnavn for enkeltbilder:

Filnavn for bildeserier:

I kategoriene Dokumentar Norge og Dokumentar utland kan bidrag inneholde bilder fra flere fotografer. Filnavnet skal bare inneholde konkurransenummer på én av fotografene (det har ingen praktisk betydning hvem sitt nummer som benyttes).

Filnavn for videoer:

METADATA (IPTC), STILLBILDER

Bildetekst og annen informasjon legges inn i vanlig caption-felt. Ulike programmer bruker forskjellige navn, men feltet heter typisk Description (Photoshop og Bridge), Text (Fotostation), Caption (Lightroom) eller Description/Caption (Photo Mechanic).

Bildeinfo skrives i følgende rekkefølge med linjeskift imellom:

For kategoriene Dokumentar Norge og Dokumentar utland må det opplyses dersom flere fotografer har bidratt. Navn på alle fotografer må legges inn i eget metadatafelt. Se under.

Alle bilder må merkes med fotografens navn, men navnet skal ligge i følgende metadata-felt (IKKE som en del av caption):

Sekretariatet står fritt til å fjerne bidrag som ikke er levert i henhold til spesifikasjonene. Les dem nøye.

OPPLASTING 

Bildene og videoene lastes opp https://aaretsbilde.filemail.com/

Alle videobidrag må i tillegg registreres og tekstes her  http://åretsbilde.no/konkurranse/video.shtml

REGLER – ÅRETS NYKOMMER

Har du tekniske problemer kan du sende mail til konkurranse@pk.no.

Lykke til!

– Styret i Pressefotografenes klubb