Innsending

Leveringsfrist for Årets bilde 2017 er mandag 08. januar 2018 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. Årets bilde 2017 og konkurranseresultatet for øvrig blir offentliggjort på premieutdelingen i Oslo i mars.

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr. 550,-

Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr. 1300,-

Mediehus, redaksjoner og produksjonsselskap som ønsker å sende inn bidrag til videoklassene på vegne av ansatte og frilansere betaler kr 1300,- per bidrag.

Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2017 er betalt. Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2017 deltar gratis i Årets bilde 2017. Alle studentmedlemmer som sender inn bidrag, skal sende en epost til konkurranse@pk.no og gi beskjed om at de deltar i konkurransen.

Ikke-medlemmer som ønsker å delta skal sende en epost til konkurranse@pk.no for å få tildelt konkurransenummer.

Tidligere års regler har krevd at også videobidragene må sendes inn av fotograf/videojournalist selv. Vi åpner nå for at redaksjoner, TV-hus og produksjonsselskap kan sende inn videobidrag på vegne av sine team.

Fotograf/videojournalist som selv sender inn bidrag betaler ordinær deltakeravgift for å kunne levere et ubegrenset antall bidrag (kr. 550,- / kr. 1300,- avhengig av hvorvidt vedkommende er medlem av PK eller ikke).

Redaksjoner, TV-hus og produksjonsselskap som sender inn bidrag på vegne av sine team/ansatte/frilansere betaler deltageravgift kr. 1300,- per bidrag.

Alle bidrag til videokategoriene må registreres ved å sende en epost til konkurranse@pk.no.

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 08. januar 2018.

 

Medlemskontingent for 2017 betales her.

Deltakeravgift for Årets bilde 2017 betales her.

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

Husk at studentmedlemmer i PK deltar gratis i Årets bilde.

 

Årets nykommer

Som i fjor kåres Årets nykommer i både foto- og videoklassen. Prisen deles ut til to talenter innen foto- og videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole. Husk å lese konkurransereglene før innsending.

Bidrag til kategorien kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. (Skal man delta i andre kategorier krever det medlemskap eller betalt deltakeravgift som ikke-medlem.) Se egne regler for Årets nykommer nederst på siden.

 

Premier fra Olympus

Olympus er Pressefotografenes klubbs hovedsponsor. Olympus premierer vinnerne av klassene Årets fotojournalist, Årets nykommer, foto, og Årets bilde med utstyr til en samlet verdi av 180.000 kroner.

 

Kategorier

1. Nyhet – Norge

– enkeltbilde

2. Nyhet – utland

– enkeltbilde

3. Nyhetsreportasje – Norge

– 3 til 8 bilder

4. Nyhetsreportasje – utland

– 3 til 8 bilder

5. Dagligliv i Norge

– enkeltbilde

6. Sport

– enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder

7. Portrett

– enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder

8. Åpen klasse

– enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder

9. Klima og miljø

– enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder

10. Dokumentar – Norge

– ubegrenset antall bilder

11. Dokumentar – utland

– ubegrenset antall bilder

12. Nyhetsvideo

– kategorien skal belønne effektiv, visuell nyhetsformidling. Fotografens tilstedeværelse i og visuelle formidling fra en aktuell hendelse vektlegges. Vi åpner likefullt for en større variasjon av nyhetsinnslag, og ønsker velkommen både tematiske nyheter, explainere, aktualitetssaker ol. Maks lengde 3 minutter

13. Videoreportasje – VJ

åpen klasse. Bidrag fra videojournalister som i hovedsak jobber alene i felt og selv har ansvar for foto og regi. Klippehjelp og bidrag i postproduksjon tillates.

14. Videoreportasje – team

– åpen klasse. TV-produksjoner og bidrag produsert av større team.

15. Videodokumentar

– dokumentar, serie eller digital historiefortelling.

16. Årets videojournalist

– tre videoer

17. Årets fotojournalist

– fem innsendte enkeltbilder

18. Årets nykommer foto (se informasjon nederst på siden)

– fem enkeltbilder ELLER én fotoreportasje (3-8 bilder)

19. Årets nykommer video (se informasjon nederst på siden)

– én video

20. Årets bilde

– juryen velger Årets bilde blant de innsendte bidragene fra kategoriene 1-11 og 18

 

Regler

1. Årets bilde skal sette den høyeste standard for fotojournalistisk etikk. Bilder som deltar i konkurransen skal gi en sannferdig gjengivelse av det som skjedde foran kameraet i eksponeringsøyeblikket. 


2. Alle som deltar i konkurransen – inkludert dem som ikke har journalistikk som hovedyrke – bekrefter ved sin deltagelse at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldende normer for pressetikk i Norge, herunder Vær varsom-plakaten (http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/). 


3. Alle som deltar i konkurransen forplikter seg til å skrive nøyaktige bildetekster, og være åpen om hele prosessen hvorunder bidragene ble til. Fotografen skal oppgi hvem arbeidet er tatt på oppdrag for og plikter å informere dersom bidragene er produsert med midler som ikke er redaksjonelle eller deltagerens egne.
 
 Bildetekstene skal holde høy journalistisk kvalitet og være klar for publisering.

4. De innsendte bildene gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen. Juryen består av fire personer oppnevnt av PKs styre. Det er juryens oppgave å kåre den beste fotojournalistikken blant det innsendte materialet.


5. I hver kategori kåres en første-, andre- og tredjepris. I kategoriene 16, 17, 18 og 19 kåres én vinner.


6. Følgende kriterier må være oppfylt:


A. Bildet skal være tatt i konkurranseåret, bortsett fra enkeltbilder i reportasjer som har blitt fotografert over flere år. Reportasjer kan inneholde bilder som er fotografert helt fram til leveringsfristen. Har fotograferingen strukket seg over flere år må dette opplyses om i bildeinformasjonen.


B. Dersom et bilde har deltatt i konkurransen tidligere kan det ikke delta igjen.


C. Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere kategorier. Det er følgende unntak: i kategori 16 Årets fotojournalist og kategori 17 Årets nykommer kan hver deltaker sende inn enkeltbilder som også kan være innsendt i andre kategorier. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle kategorien. Bilder fra innsendte serier kan sendes inn som enkeltbilder til andre kategorier.


D. Video og fotografier kan være tatt enten i Norge eller i utlandet, unntatt der det er spesifisert: kategori 01 (Nyhet – Norge), kategori 02 (Nyhet – utland), kategori 03 (Nyhetsreportasje – Norge), kategori 04 (Nyhetsreportasje – utland), kategori 05 (Dagligliv i Norge), kategori 10 (Dokumentar – Norge) og kategori 11 (Dokumentar – utland).

E. Det totale antall innsendte bilder fra hver deltaker er ubegrenset.


F. Bildene sendes inn anonymt.


G. Bildene leveres i JPEG. Filstørrelsen må ikke overstige 10 MB.


7. Innsendere plikter å kunne stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets bilde-konkurransen, samt for Årets bilde-boken og utstillinger knyttet til Årets bilde-konkurransen. Annen bruk av bildene må avtales med fotografen. Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og presentasjoner eller til undervisning. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.


Innsendte bilder til Årets Bilde blir avlevert til Arkivverket, slik at vi sikrer at den visuelle arven bildene representerer blir oppbevart forsvarlig for fremtidig bruk. I dag oppbevarer Riksarkivet/Arkivverket PK’s bilder og dokumenter fra 1964. Arkivverket kan bruke bildene i sin formidlingsvirksomhet. Rettighetshaver/fotograf beholder alle rettigheter til bildene inntil loven sier noe annet.

8. Kriterier for video: Produksjonen skal være dokumentarisk, og fra konkurranseåret, eller være publisert i løpet av konkurranseåret. Bidragene i videokategoriene er ikke anonymisert. I kategori 16 Årets videojournalist er det mulig å sende inn videoer som også er innsendt til kategori 12, 13, 14 og 15.


9. Deltakerne kan etterbehandle bildene i overensstemmelse med god praksis. Manipulerte bilder, sammensetninger av flere fotografier til ett bilde og dobbelteksponeringer kan ikke delta i konkurransen. Bildebehandling er underlagt følgende restriksjoner: originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt med aksepterte teknikker som beskjæring, lysstyrke, kontrast, moderat fargejustering, oppletting og nedtoning. Juryen kan be om å få tilsendt ubehandlede originalfiler for å vurdere om bildebehandlingen er innenfor gjeldende normer.


10. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene er utelatt fra å delta i konkurransen.

 

Filnavn

Filnavn for enkeltbilder.

Filnavn for bildeserier.

 

Bildeinfo

Medlemmer i PK bruker sitt medlemsnummer som konkurransenummer. Ikke-medlemmer sender e-post til konkurranse@pk.no og blir tildelt et konkurransenummer. Merk emnefeltet «Årets bilde – konkurransenummer». Fikk du tildelt et konkurransenummer i fjor bruker du dette.

Bruk feltet beskrivelse (Description) i Filinformasjon (File info) i Photoshop, Tekst (Text) i FotoStation eller Caption i Lightroom. Bildeinfo skrives i denne rekkefølgen med linjeskift imellom:

 

Opplasting av fotografier

Et valgfritt FTP-program (Cyberduck, Filezilla, SmartFtp eller lignende) må brukes for å laste opp bilder til konkurransens FTP-server: ftp://fotokonk.hioa.no/incoming

Ingen brukernavn eller passord. Logg på og åpne mappen incoming. Her laster du opp bildene dine. Ikke lag nye mapper.

 

Opplasting video

Det er to alternativer ved innsending av videobidrag:

Send lenke og info om video til konkurranse@pk.no. Merk emnefeltet «Årets bilde – videolenke». Husk:

 

Regler – Årets nykommer

 

Har du tekniske problemer kan du sende mail til konkurranse@pk.no.

 

Lykke til!

– Styret

Pressefotografenes Klubb