Innsending

Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. Årets bilde 2016 og konkurranseresultatet for øvrig blir offentliggjort på premieutdelingen i Oslo i mars.

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr. 550,-

Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr. 1300,-

Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2016 blir betalt før 31. desember 2015. Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2016 deltar gratis i Årets bilde 2016. Alle studentmedlemmer som sender inn bidrag, skal sende en epost til konkurranse@pk.no og gi beskjed om at de deltar i konkurransen.

Ikke-medlemmer som ønsker å delta skal sende en epost til konkurranse@pk.no for å få tildelt konkurransenummer.

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 09. januar 2017.

Medlemskontingent for 2016 betales her.

Deltakeravgift for Årets bilde 2016 betales her.

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

Husk at studentmedlemmer i PK deltar gratis i Årets bilde.

 

Ny kategori – Årets nykommer

Nytt av året er kategorien Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole. Husk å lese konkurransereglene før innsending.

Bidrag til kategorien kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. (Skal man delta i andre kategorier krever det medlemskap eller betalt deltakeravgift som ikke-medlem.)  Se egne regler for Årets nykommer nederst på siden.

 

Kategorier

1. Nyhet – Norge

– enkeltbilde

2. Nyhet – utland

– enkeltbilde

3. Nyhetsreportasje – Norge

– 3 til 8 bilder

4. Nyhetsreportasje – utland

– 3 til 8 bilder

5. Dagligliv i Norge

– enkeltbilde

6. Sport

– enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder

7. Portrett

– enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder

8. Åpen klasse

– enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder

9. Klima og miljø

– enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder

10. Dokumentar – Norge

– ubegrenset antall bilder

11. Dokumentar – utland

– ubegrenset antall bilder

12. Nyhetsvideo

– beste video fra nyhetshendelser i inn- og utland. Effektiv nyhetsformidling vektlegges. Maks lengde på bidrag: 3 minutter

13. Videoreportasje

– beste videoreportasje, åpen klasse. Maks lengde på bidrag: 15 minutter

14. Videodokumentar

– dokumentar, serie eller digital historiefortelling. Ingen tidsbegrensning.

15. Årets videojournalist

– tre innsendte videoer

16. Årets fotojournalist

– fem innsendte enkeltbilder

17. Årets nykommer (se informasjon nederst på siden)

– fem enkeltbilder ELLER én fotoreportasje (3-8 bilder) ELLER én video

18. Årets bilde

– juryen velger Årets bilde blant de innsendte bidragene fra kategoriene 1-11 og 17

 

Regler

1. Årets bilde skal sette den høyeste standard for fotojournalistisk etikk. Bilder som deltar i konkurransen skal gi en sannferdig gjengivelse av det som skjedde foran kameraet i eksponeringsøyeblikket. 


2. Alle som deltar i konkurransen – inkludert dem som ikke har journalistikk som hovedyrke – bekrefter ved sin deltagelse at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldende normer for pressetikk i Norge, herunder Vær varsom-plakaten (http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/). 


3. Alle som deltar i konkurransen forplikter seg til å skrive nøyaktige billedtekster, og være åpen om hele prosessen hvorunder bidragene ble til. Fotografen skal oppgi hvem arbeidet er tatt på oppdrag for og plikter å informere dersom bidragene er produsert med midler som ikke er redaksjonelle eller deltagerens egne.


4. De innsendte bildene gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen. Juryen kan bestå av inntil fem personer oppnevnt av PKs styre. Det er juryens oppgave å kåre den beste fotojournalistikken blant det innsendte materialet.


5. I hver kategori kåres en første-, andre- og tredjepris. I kategoriene 15, 16, 17 og 18 kåres én vinner.


6. Følgende kriterier må være oppfylt:


A. Bildet skal være tatt i konkurranseåret, bortsett fra enkeltbilder i reportasjer som har blitt fotografert over flere år. Reportasjer må være avsluttet i konkurranseåret. Har fotograferingen strukket seg over flere år må dette opplyses om i bildeinformasjonen.


B. Dersom et bilde har deltatt i konkurransen tidligere kan det ikke delta igjen.


C. Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere kategorier. Det er følgende unntak: i kategori 16 Årets fotojournalist og kategori 17 Årets nykommer kan hver deltaker sende inn enkeltbilder som også kan være innsendt i andre kategorier. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle kategorien. Bilder fra innsendte serier kan sendes inn som enkeltbilder til andre kategorier.


D. Video og fotografier kan være tatt enten i Norge eller i utlandet, unntatt der det er spesifisert: kategori 01 (Nyhet – Norge), kategori 02 (Nyhet – utland), kategori 03 (Nyhetsreportasje – Norge), kategori 04 (Nyhetsreportasje – utland), kategori 05 (Dagligliv i Norge), kategori 10 (Dokumentar – Norge) og kategori 11 (Dokumentar – utland).

E. Det totale antall innsendte bilder fra hver deltaker er ubegrenset.


F. Bildene sendes inn anonymt.


G. Bildene leveres i JPEG. Filstørrelsen må ikke overstige 10 MB.


7. Innsendere plikter å kunne stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets bilde-konkurransen, samt for Årets bilde-boken og utstillinger knyttet til Årets bilde-konkurransen. Annen bruk av bildene må avtales med fotografen. Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og presentasjoner eller til undervisning. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.


8. Kriterier for video: Produksjonen skal være dokumentarisk. Foto skal være foretatt av innsender. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses om hvem som har gjort hva i produksjonen. Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert i løpet av konkurranseåret. Bidragene i videokategoriene er ikke anonymisert. I kategori 15 Årets videojournalist er det mulig å sende inn videoer som også er innsendt til kategori 12, 13 og 14.


9. Deltakerne kan etterbehandle bildene i overensstemmelse med god praksis. Manipulerte bilder, sammensetninger av flere fotografier til ett bilde og dobbelteksponeringer kan ikke delta i konkurransen. Bildebehandling er underlagt følgende restriksjoner: originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt med aksepterte teknikker som beskjæring, lysstyrke, kontrast, moderat fargejustering, oppletting og nedtoning. Juryen kan be om å få tilsendt ubehandlede originalfiler for å vurdere om bildebehandlingen er innenfor gjeldende normer.


10. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene er utelatt fra å delta i konkurransen.

 

Filnavn

Filnavn for enkeltbilder.

Filnavn for bildeserier.

 

Bildeinfo

Medlemmer i PK bruker sitt medlemsnummer som konkurransenummer. Ikke-medlemmer sender e-post til konkurranse@pk.no og blir tildelt et konkurransenummer. Merk emnefeltet «Årets bilde – konkurransenummer». Fikk du tildelt et konkurransenummer i fjor bruker du dette.

Bruk feltet beskrivelse (Description) i Filinformasjon (File info) i Photoshop, Tekst (Text) i FotoStation eller Caption i Lightroom. Bildeinfo skrives i denne rekkefølgen med linjeskift imellom:

 

Opplasting av fotografier

Et valgfritt FTP-program (Cyberduck, Filezilla, SmartFtp eller lignende) må brukes for å laste opp bilder til konkurransens FTP-server: ftp://fotokonk.hioa.no/incoming

Ingen brukernavn eller passord. Logg på og åpne mappen incoming. Her laster du opp bildene dine. Ikke lag nye mapper.

 

Opplasting video

Det er to alternativer ved innsending av videobidrag:

Send lenke og info om video til konkurranse@pk.no. Merk emnefeltet «Årets bilde – videolenke». Husk:

 

Regler – Årets nykommer

  1. Prisen Årets nykommer deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole
  1. Bidrag til kategorien kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb
  1. Deltagere kan bidra med enten 5 enkeltbilder ELLER én fotoreportasje (3-8 bilder)  ELLER én video
  1. Bidrag til Årets nykommer kan ikke sendes inn til andre kategorier i konkurransen Årets bilde – MED MINDRE deltageren er registrert medlem av Pressefotografenes klubb og/eller har betalt konkurranseavgift (studentmedlemmer deltar gratis)
  1. Alle som ønsker å konkurrere om å bli Årets nykommer må sende en epost til konkurranse@pk.no for å registrere seg og få konkurransenummer
  1. Alle bidrag til Årets nykommer er ellers underlagt de samme krav og regler som for konkurransen for øvrig

 

Har du tekniske problemer kan du sende mail til konkurranse@pk.no.

 

Lykke til!

– Styret

Pressefotografenes Klubb