Kontakt oss

PK – Pressefotografenes klubb er en interesseorganisasjon for norske pressefotografer. Hvert år arrangerer PK Årets bilde-konkurransen og DOK-festivalen i Fredrikstad med foredrag, bildevisninger og utstillinger.

PK er en del av Nordisk pressefotograf forbund.

www.fotojournalisten.no

Kontaktinfo i PK:

Styret
styret@pk.no

Jarle Aasland (leder)
jarle.aasland@aftenbladet.no

Eivind Senneset (nestleder)
post@eivindsenneset.no

Per-Anders Rosenkvist (kasserer)
perand@online.no

Kristine Marie Sandvoll Lindebø

Martin Slottemo Lyngstad

Wanda Nathalie Nordstrøm

Therese Alice Sanne

Sveinung Ystad

Fakturaadresse:

Pressefotografenes Klubb
Postboks 7020 St. Olavsplass
0130 Oslo

Org.nr. 976777573