Kontakt oss

PK – Pressefotografenes klubb er en interesseorganisasjon for norske pressefotografer. Hvert år arrangerer PK Årets bilde-konkurransen og DOK-festivalen i Fredrikstad med foredrag, bildevisninger og utstillinger.

PK er en del av Nordisk pressefotograf forbund.

www.fotojournalisten.no

Kontaktinfo i PK:

Styret
styret@pk.no

Sveinung Ystad (leder)
905 94 289
sveinung@dokfestivalen.no

Paul Sigve Amundsen (nestleder)
paulsigve@dokfestivalen.no

Siv Dolmen (kasserer)
siv@dokfestivalen.no

Erlend Berge (styremedlem):
erlend@dokfestivalen.no

Ole Morten Melgård (styremedlem):
ole@dokfestivalen.no

Tom Henning Bratlie (styremedlem):
tom@dokfestivalen.no

Katinka Hustad (styremedlem, student)
katinka@dokfestivalen.no

Fakturaadresse:

Pressefotografenes Klubb
Postboks 7020 St. Olavsplass
0130 Oslo

Org.nr. 976777573