Dagligliv i Norge

1. pris

10424 3 dagligliv Norge 16.07.2015 - ¯yer Begravelsen til Oddbj¿rn Bj¿rge 15.5 1937- 8.7 2015 16.Juli kl 14.15 ble min far gravlagt i ¯yer i Gudbrandsdalen. Min far var m¿rkredd. Derfor hoiet han alltid f¿r han rundet hushj¿rnet hjemme. Bare i tilfelle det var noen pŒ andre siden som ville skremme han - sŒ skremte han dem likegodt selv f¿rst. Det slo meg i dag. Da vi hadde sunget h¿yt og grŒtt stille. NŒr vi senket deg ned og la jord over kisten din. At du hadde rundet hj¿rnet for aller siste gang. Tror ingen h¿rte det, men jeg hoiet litt jeg. Presten i ¯yer har innf¿rt en gammel tradisjon om at bygdefolket skal gravlegge bygdas beboere. Etter at vi n¾rmeste pŒr¿rende hadde tatt de f¿rste spadetakene ble vi avl¿st av venner, naboer og bekjente av min far- som sammen dekket til graven. Jeg var ikke forbredt pŒ dette og ble et ¿yeblikk satt ut. Det hele var rart der og da - men jeg tror bygdefolket som stod min far n¾r fikk pŒ en fin mŒte tatt farvel. Og for meg og mine er dette et historisk ¿yeblikk. For alle andre bare en del av dagliglivet i blandingen av alt som skjedde i Norge i 2015.

16. juli kl. 14.15 ble min far gravlagt i Øyer i Gudbrandsdalen.

Stein Jarle Bjørge

Aftenposten

Gravlagt

Min far var mørkredd. Derfor hoiet han alltid før han rundet hushjørnet hjemme. Hvis det var noen på den andre siden som ville skremme han, skremte han dem like gjerne først. Og det slo meg i dag, da vi hadde sunget høyt og grått stille. Da vi senket han ned og la jord over kisten. Han hadde rundet hjørnet for aller siste gang. Jeg tror ingen hørte det, men jeg hoiet litt, jeg.

Presten i Øyer har innført en gammel tradisjon om at bygdefolket skal gravlegge bygdas beboere. Etter at vi nærmeste pårørende hadde tatt de første spadetakene, ble vi avløst av venner, naboer og bekjente av min far. Sammen dekket vi til graven. Det hele var rart der og da, men jeg tror bygdefolket som stod min far nær, fikk tatt farvel på en fin måte.

Juryens begrunnelse: En personlig og uventet historie. Vi har aldri sett at familien til avdøde selv tar spadetakene i en begravelse. Det gjør at vi stopper opp og dveler ved dette bildet.


2. pris

10836 Kategori: 9 Dato: 12.05.15 Volla vs Keeg – Ung i Oslo (2013-2015) Hvordan er det å vokse opp i Oslo i dag? Hva tenker vi om hverandre? Har vi fordommer? Hvor store er forskjellene, og hva er likt? Helt siden Christian IV bestemte at fattige og rike skulle bo i ulike deler av byen etter bybrannen i 1624, har Oslo vært delt inn i øst og vest. Vestkanten vokste frem i landområdet vest for slottet. Østkanten vokste rundt den nye industrien, spesielt rundt Akerselva og dalstrøkene mot øst.
I dag består Oslo av 15 store bydeler og 94 delbydeler. Tidligere levekårsundersøkelser har vist at folk i vest i snitt lever tolv år lenger enn folk i øst. Byforskere mener at det er store sprik mellom øst og vest, og at hvor du bor, påvirker mulighetene dine. Ulikhetene er større i Oslo enn i andre norske byer, og forskjellene ser ut til å øke. 
 «Volla vs Keeg – Ung i Oslo» følger to ungdomsmiljøer fra hver sin kant av hovedstaden, Ullern i vest og Jordal og Groruddalen i øst. Fra august 2013 til juni 2015 dokumenteres hverdag og fest. Jentene var 17 i 2013, i dag er de fleste 19. I prosjektet visualiseres tematikken ved å se bakenfor de opplagte stereotypiene som ofte preger den offentlige diskursen. Blikket rettes mot mer subtile detaljer, likheter og forskjeller det ikke er så lett å sette ord på. For er vi egentlig så forskjellige som vi tror? Tittelen «Volla vs. Keeg – Ung i Oslo» spiller på østkant- og vestkantslang. Volla betyr jeg sverger på arabisk, og brukes for å uttrykke sosial identitet i østkantsosiolekten kebabnorsk. Keeg brukes på vestkanten som et annet, mer positivt uttrykk for soss. Bildetekst: Østkanten - Russefeiring. En del av jentene har blitt med på lavbudsjettsbussen Filantropia.

Østkanten – Russefeiring. En del av jentene har blitt med på lavbudsjettsbussen Filantropia.

Anne-Stine Johnsbråten

frilans

Volla vs Keeg – Ung i Oslo (2013–2015)

Hvordan er det å vokse opp i Oslo i dag? Hva tenker vi om hverandre? Har vi fordommer? Hvor store er forskjellene, og hva er likt? Byforskere mener at det er store sprik mellom øst og vest, og at hvor du bor, påvirker mulighetene dine.
Ulikhetene er større i Oslo enn i andre norske byer, og forskjellene ser ut til å øke. Volla vs Keeg – Ung i Oslo følger to ungdomsmiljøer fra hver sin kant av hovedstaden, Ullern i vest og Jordal og Groruddalen i øst.

Juryens begrunnelse: Uperfekt, umiddel- bart – et «snapshot». Dette fotografiet er følelsen av den ville, frie russetiden. Det er ikke komponert etter boka, men kanskje er det nettopp det som gjør det så ungdom- melig og befriende.


3. pris

859 01 12.03.2015 Et oljesvart år Da Vidar Eileraas (17) fra Stavanger bestemte seg for å gå brønnteknikk-linja på videregående skole, var det ennå med utsikter til trygg jobb og bra lønn i olja. Så kom det året det var så bratt. Med sikkerhetskurset straks i lomma, håper han på lærlingplass offshore, men vet at det er blitt vanskeligere å få drømmejobben.

Marie von Krogh

frilans

Et oljesvart år

Da Vidar Eileraas (17) fra Stavanger bestemte seg for å gå brønnteknikk-linja på videregående skole, var det ennå med utsikter til trygg jobb og god lønn i oljebransjen. Så kom det året det var så bratt. Med sikkerhetskurset i lomma, håper han på lærlingplass i offshorenæringen, men han vet at det har blitt vanskeligere å få drømmejobben.

Juryens begrunnelse: Det eneste bildet i konkurransen som forteller om en av de største nedturene i norsk industri. Stem- ningen, lyset og uttrykket til personen er godt fotografert. Bildet fanger de dystre økonomiske utsiktene i oljebransjen. En viktig sak som er kraftfullt fortalt, på en lavmælt måte.

Logoen til Adresseavisen
Logoen til Aftenposten
Logoen til Bilder Nordic
Logoen til Bergens Tidende
Logoen til DN
Logoen til Foto.no
Logoen til M24
Logoen til Morgenbladet
Logoen til NRK
Logoen til Sony
Logoen til VG