Dokumentar Norge

1. pris

00596 09? 20.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Bonde Svein Brox overtok gŒrden L¿kkeneset etter foreldrene. Da var det vanlig hvit sau pŒ gŒrden, men etter hvert gikk han over til villsau, fordi den klarer seg mer selv og kan gŒ ute hele Œret. Sauene fŒr tilleggsfor i de verste vintermŒnedene.

Bonde Svein Brox overtok gården Løkkeneset etter foreldrene. Da var det vanlig hvit sau på gården, men etter hvert gikk han over til villsau, fordi den klarer seg bedre selv og kan gå ute hele året. Sauene får tilleggsfor i de verste vintermånedene.

Ingun Alette Mæhlum

Frilans

Tussøy

Tussøy ligger på yttersiden av Troms og har en håndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er på øya. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen vil hevde de er ni. På femtitallet var folketallet rundt seksti, men gradvis flyttet folk nærmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt å bo på Tussøya.

Juryens begrunnelse: Dette er årets overraskelse. Vi lar oss imponere over fotografer som står i slike langvarige prosjekter. Ofte savner vi samtids- dokumentasjon fra eget land, spesielt i en tid der vi trekkes bort fra bygda og inn til byene. Dette er klassisk reportasjefotografi som dokumenterer norsk kultur og landskap på en grundig måte. Fotografen har turt å holde på sitt eget bildespråk gjennom hele historien. Det er snø og kulde, men vi føler varmen – vi har lyst til å være der. Fotografen er på innsiden, og vi er der med henne.

00596 09? 21.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Tuss¿y ligger i Kattfjord utenfor Kval¿ya i Troms¿ kommune.

Tussøy ligger i Kattfjord utenfor Kvaløya i Tromsø kommune.

00596 09? 21.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Vind fra vest. Ragnvald Kristiansen.

Vind fra vest. Ragnvald Kristiansen.

00596 09? 28.11.14 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Svein Brox slakter hjemme til eget bruk.

Svein Brox slakter hjemme til eget bruk.

00596 09? 28.11.14 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. V¾ren blir fraktet fra avlivingsplassen til fj¿set. Bonden fors¿ker Œ avlive dyrene et stykke unna flokken.

Væren blir fraktet fra avlivingsplassen til fjøset. Bonden forsøker å avlive dyrene et stykke unna flokken.

00596 09? 07.03.14 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Interi¿r hos Ragnvald og Olly Kristiansen.

Interiør hos Ragnvald og Olly Kristiansen.

00596 09? 07.03.14 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Ekteparet Ragnvald og Olly Kristiansen spiser boknafisk.

Ekteparet Ragnvald og Olly Kristiansen spiser boknafisk.

00596 09? 09.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Odd Ragnvald Kristiansen er pŒ bes¿k hjemme hos faren Ragnvald.

Odd Ragnvald Kristiansen er på besøk hjemme hos faren Ragnvald.

00596 09? 21.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Yttersia.

Yttersia.

00596 09? 21.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Ragnvald Kristiansen.

Ragnvald Kristiansen.

00596 09? 18.04.14 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Naturen kan v¾re brutal for nyf¿dte villsaulam nŒr sauemora ikke vil ha de.

Naturen kan være brutal for nyfødte villsaulam når sauemora ikke vil ha de.

00596 09? 08.08.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Ragnvald Kristiansen har v¾rt pŒ havet hele livet og kjenner hvert skj¾r omkring ¿ya.

Ragnvald Kristiansen har vært på havet hele livet og kjenner hvert skjær omkring øya.

00596 09? 18.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Ragnvald Kristiansen har laget sitt eget bŒtmotormuseum. Selv om det bare er sju innbyggere, finnes det tre museer pŒ ¿ya: Tuss¿y bŒtmotormuseum, Tuss¿y kulturhistoriske museum og Nerstua, som er et restaurert Nordlandshus.

Ragnvald Kristiansen har laget sitt eget båtmotormuseum. Selv om det bare er sju innbyggere, finnes det tre museer på øya: Tussøy båtmotormuseum, Tussøy kulturhistoriske museum og Nerstua, som er et restaurert Nordlandshus.

00596 09? 23.06.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Det gŒr ferge to ganger daglig til ¿ya.

Det går ferge to ganger daglig til øya.

00596 09? 25.08.14 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. . Mange som har vokst opp pŒ ¿ya eller har slekt derfra, ¿nsker Œ tilbringe ferier og helger der. Det er f¾rre husrom enn folk som ¿nsker Œ reise dit, sŒ det er flere campingvogner og spikertelt pŒ ¿ya. PŒ femtitallet bodde seksti personer pŒ ¿ya, nŒ er det blitt et lite ferieparadis for etterkommerne.

Mange som har vokst opp på øya, eller har slekt derfra, ønsker å tilbringe ferier og helger her. Det er færre husrom enn folk som ønsker å reise dit, så det er flere campingvogner og spikertelt på øya. På femtitallet bodde seksti personer på øya, nå er det blitt et lite ferieparadis for etterkommerne.

00596 09? 23.06.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Nell Olsen.

Nell Olsen.

00596 09? 07.08.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Jon-Arild ÓLange-JonÓ Olsen setter sammen juletreet. Det er godt med alt som er gjort. Han har hytte pŒ ¿ya sammen med kona Nell, og har planlagt Œ feire jula der. Naboene kaller ham ÓLange-JonÓ fordi han lenge var Norges h¿yeste mann. ÐNŒ er jeg bare Nord-Norges h¿yeste, forteller han. ÐDet er visst en kar s¿rpŒ som er h¿yere.

Jon-Arild ”Lange-Jon” Olsen setter sammen juletreet. Det er godt med alt som er gjort. Han har hytte på øya sammen med kona Nell. De har planlagt å feire jula her. Naboene kaller ham ”Lange-Jon” fordi han lenge var Norges høyeste mann. “Nå er jeg bare Nord-Norges høyeste”, forteller han. “Det er visst en kar sørpå som er høyere”.

00596 09? 23.06.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. R¿mmegr¿t pŒ Sankthans. Odd Ragnvald Kristiansen, Ragnvald Kristiansen og Nell Olsen.

Rømmegrøt på sankthans. Odd Ragnvald Kristiansen, Ragnvald Kristiansen og Nell Olsen.

00596 09? 24.05.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Siss-Heidi Johnsen har hytte pŒ ¿ya, og bodde der i flere Œr selv sammen med mannen Roy.

Siss-Heidi Johnsen har hytte på øya, men hun bodde her fast  i flere år sammen med mannen Roy.

00596 09? 03.01.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Hennie Kristiansen er hjemme pŒ juleferie hos foreldrene Ragnvald og Olly. De syntes det var greit Œ slippe alt styret med juletre, og har byttet det ut med en nisse.

Hennie Kristiansen er hjemme på juleferie hos foreldrene Ragnvald og Olly. De syntes det var greit å slippe alt styret med juletreet, så de byttet det ut med en nisse.

00596 09? 20.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Sau

 

00596 09? 09.02.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. rets for f¿rste grilling for Robert Kristiansen og Gunn Heidi Olsen.

Årets første grilling for Robert Kristiansen og Gunn Heidi Olsen.

00596 09? 23.06.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. S¿pla b¾res til fj¾ra for Œ brenne pŒ SankthansbŒlet.

Søpla bæres til fjæra for å brenne på sankthansbålet.

00596 09? 27.08.15 Tuss¿y? Tuss¿y ligger pŒ yttersida av Troms, og har en hŒndfull fastboende. Det er stor uenighet om hvor mange innbyggere det er pŒ ¿ya, og antallet varierer etter hvem av innbyggerne du sp¿r. Noen mener det er fem innbyggere, noen sier det er sju og andre igjen hevder de er ni. PŒ femtitallet var folketallet oppe i seksti, men gradvis har folk flyttet n¾rmere skole, jobb og en mer praktisk hverdag. Dette er en dokumentar om de som har valgt Œ bo pŒ Tuss¿ya. Bildene er fotografert i 2014 og 2015. Sau og en gammel Ford. Det er 2,8 kilometer vei, og de har tre biler som er i bruk og ni som ikke gŒr lengre.

Sau og en gammel Ford. Det er 2,8 kilometer vei, og de har tre biler som er i bruk og ni som ikke går lengre.


2. pris

00749 09. Dokumentar Norge 08.07.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Negin (15) kom til Norge med familien i 2009. De s¿kte asyl pŒ bakgrunn av politisk forf¿lgelse i hjemlandet Iran. Etter nesten fem Œr i Norge ble familien tvangsreturnert til Iran. De flyktet til Tyrkia, hvor de nŒ bor, i pŒvente av avgj¿relsen fra FN pŒ s¿knaden om kvoteflyktning-beskyttelse. Det eneste som holder Negin oppe i Tyrkia, er sv¿mmingen og dr¿mmen om Œ delta i OL.

Negin (15) kom til Norge med familien i 2009. De søkte asyl på bakgrunn av politisk forfølgelse i hjemlandet Iran. Etter nesten fem år i Norge ble familien tvangsreturnert til Iran. De flyktet til Tyrkia, hvor de nå bor, i påvente av avgjørelsen fra FN på søknaden om kvoteflyktning-beskyttelse. Det eneste som holder Negin oppe i Tyrkia, er svømmingen og drømmen om å delta i OL.

Andrea Gjestvang

Frilans / Panos pictures

Tilbake

De levde som vanlige norske barn og ungdom i årevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilværelse på flukt – igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og håpet om en dag å få komme tilbake.

Juryens begrunnelse: Et ekstremt godt gjennomført prosjekt. Fortellingen er så viktig – fotografiene så vakre. Serien formidler en annen side av historien om flyktninger. Fotografen har funnet en historie hun vil formidle, for så å reise til mange forskjellige steder og finne menne- skene som kan fortelle om å bli sendt ut igjen. Fotografen har tatt grundige og bevisste valg for å få konseptet til å fungere. Samtidig har hun hatt overskuddet til å lage disse mellomskuddene med hagestoler og et tomt rom.

00749 09. Dokumentar Norge 07.07.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Negin har beholdt n¿kkelen til huset hun bodde i, i Farsund.

Negin har beholdt nøkkelen til huset hun bodde i, i Farsund.

00749 09. Dokumentar Norge 24.07.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Soverommet i Sundveien, hvor familien bodde i underkant av fire Œr.

Soverommet i Sundveien, hvor familien bodde i underkant av fire år.

00749 09. Dokumentar Norge 25.05.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Amin (16) flyktet fra Afghanistan sammen med foreldrene og to yngre s¿sken. De s¿kte asyl i Norge i 2009 og bosatte seg pŒ l. Etter nesten fem Œr ble de sendt tilbake til Kabul. PŒ egenhŒnd flyktet Amin tilbake til Europa, mens resten av familien lever i skjul i Iran. Her har han nettopp sluppet ut av lukket mottak i Athen.

Amin (16) flyktet fra Afghanistan sammen med foreldrene og to yngre søsken. De søkte asyl i Norge i 2009 og bosatte seg på Ål. Etter nesten fem år ble de sendt tilbake til Kabul. På egenhånd flyktet Amin tilbake til Europa, mens resten av familien lever i skjul i Iran. Her har han nettopp sluppet ut av lukket mottak i Athen.

00749 09. Dokumentar Norge 25.05.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Postkortet fra Gol er en av fŒ eiendeler Amin tok med seg pŒ flukten tilbake til Europa. Han b¾rer det i en liten skulderveske.

Postkortet fra Gol er en av få eiendeler Amin tok med seg på flukten tilbake til Europa. Han bærer det i en liten skulderveske.

00749 09. Dokumentar Norge 02.08.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Tobias (17) er Amin sin bestevenn pŒ l. Han fikk sjokk da kompisen var borte. Planen deres var at Amin skulle bli bilmekaniker og reparere crossbilene til Tobias.

Tobias (17) er Amin sin bestevenn på Ål. Han fikk sjokk da kompisen var borte. Planen deres var at Amin skulle bli bilmekaniker og reparere crossbilene til Tobias.

00749 09. Dokumentar Norge 08.05.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. De syv s¿strene Doaa (21), Israe (15), Gofran (20), Mona (17), Bayan (12), Sara (9) og Nora (7) Al-Zanghari fra Jordan bodde pŒ Namsos i inntil ni Œr f¿r de ble tvangsutsendt. De to yngste ble f¿dt der. Tilbake i Irbid har ingen av jentene mulighet til Œ gŒ pŒ skole. Uten utdanning er fremtidsutsiktene for jenter m¿rke i Jordan.

De syv søstrene Doaa (21), Israe (15), Gofran (20), Mona (17), Bayan (12), Sara (9) og Nora (7) Al-Zanghari fra Jordan bodde på Namsos i inntil ni år før de ble tvangsutsendt. De to yngste ble født der. Tilbake i Irbid har ingen av jentene mulighet til å gå på skole. Uten utdanning er fremtidsutsiktene for jenter mørke i Jordan.

00749 09. Dokumentar Norge 11.07.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Hagen utenfor rekkehusleiligheten s¿strene bodde i pŒ Namsos.

Hagen utenfor rekkehusleiligheten søstrene bodde i på Namsos.

00749 09. Dokumentar Norge 12.07.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Kort tid f¿r de ble hentet av politiet kj¿pte Bayan og venninnen Gyda et vennskapskjede som de delte.

Kort tid før de ble hentet av politiet kjøpte Bayan og venninnen Gyda et vennskapskjede som de delte.

00749 09. Dokumentar Norge 26.04.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Richard (14) kom til Norge i 2009 sammen med tre s¿sken og moren. De ble bosatt pŒ Borkenes i Kv¾fjord. Etter nesten fem Œr ble se tvangsreturnert til Nigeria. Med hjelp av st¿ttegruppa i Borkenes ble familien sendt til Italia, hvor faren bor.

Richard (14) kom til Norge i 2009 sammen med tre søsken og moren. De ble bosatt på Borkenes i Kvæfjord. Etter nesten fem år ble de tvangsreturnert til Nigeria. Med hjelp av støttegruppa i Borkenes ble familien sendt til Italia, hvor faren bor.

00749 09. Dokumentar Norge 26.04.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Fotballskoene var en av de fŒ tingene Richard fikk ta med seg fra Norge. Han har gode minner fra da han scorte mŒl med dem.

Fotballskoene var en av de få tingene Richard fikk ta med seg fra Norge. Han har gode minner fra da han scorte mål med dem.

00749 09. Dokumentar Norge 14.07.2015 TILBAKE De levde som vanlige norske barn og ungdom i Œrevis, til den natten politiet kom og de ble sendt tilbake til hjemlandet. For mange innebar det en tilv¾relse pŒ flukt - igjen. Med seg har de minner om hverdagen og vennene i Norge, og hŒpet om en dag Œ fŒ komme tilbake. Riksvei 83 mellom Borkenes og Harstad var noe av det siste familien sŒ, da de ble hentet av politiet tidlig pŒ morgen onsdag 24.september 2014, og sendt til Nigeria.

Riksvei 83 mellom Borkenes og Harstad var noe av det siste familien så, da de ble hentet av politiet tidlig på morgen onsdag 24.september 2014 og sendt til Nigeria.


3. pris

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 170214 Tittel: Ikke så lett Tekst: I januar 2014 veide Mia Aale 139,5 kilo og hadde sovet, grått og spist bort det siste året. Aldri hadde hun veid så mye. Aldri hadde hun følt seg så lite verdt. Hun bestemte seg for å gjøre noe med det.

Stig B. Hansen

Aftenposten

Ikke så lett

I januar 2014 veide Mia Aale 139,5 kilo. Hun hadde sovet, grått og spist bort det siste året. Aldri hadde hun veid så mye. Aldri hadde hun følt seg så lite verdt. Hun bestemte seg for å gjøre noe med det.

Juryens begrunnelse: Varmt og fint skildret om en viktig samfunnsproblematikk. Vi følger reisen til Mia og vi blir glad i henne. Overvekt i vår tid blir ofte møtt med stigmatisering, men her møter vi henne som menneske.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 080714 Tittel: Ikke så lett Tekst: En liten runde for mange, men en stor seier for Mia Aale. I september 2014 løper hun for første gang i sitt liv en hel runde på en idrettsbane.

En liten runde for mange, men en stor seier for Mia Aale. I september 2014 løper hun for første gang i sitt liv en hel runde på en idrettsbane.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 070414 Tittel: Ikke så lett Tekst: I løpet av vinteren 2014 trente Mia mange ganger i uka og la om kostholdet. Hun gikk ned over 32 kilo neste mål var å komme under 100.

I løpet av vinteren 2014 trente Mia mange ganger i uka og la om kostholdet. Hun gikk ned over 32 kilo. Neste mål var å komme under 100.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 050314 Tittel: Ikke så lett Tekst: På trening

På trening.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 051114 Tittel: Ikke så lett Tekst: Mia hadde en blogg og fikk mange sponsortilbud. Et var lymfedrenasje. Hun prøver en gang, men går tilbake til trening og sunn kost.

Mia hadde en blogg og fikk mange sponsortilbud. Et var lymfedrenasje. Hun prøver en gang, men går tilbake til trening og sunn kost.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 011114 Tittel: Ikke så lett Tekst: Halloween er høytid, også hjemme i Asker. Hun synes hun får mer dritt slengt etter seg på gaten i Oslo enn her, hvor hun etter hvert er blitt en kjent skikkelse.

Halloween er høytid, også hjemme i Asker. Hun synes hun får mer dritt slengt etter seg på gaten i Oslo enn her, hvor hun etter hvert er blitt en kjent skikkelse.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 011114 Tittel: Ikke så lett Tekst: Kjæresten Lars er en viktig støttespiller for Mia. Her har hun sminket ham som "the Joker"

Kjæresten Lars er en viktig støttespiller for Mia. Her har hun sminket ham som “The Joker”.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 130514 Tittel: Ikke så lett Tekst: Mia samler på tatoveringer. Her blir hun tatovert på tatoveringsstudioet Lucky 7 i Oslo samtidig som hun oppdatere sosiale medier.

Mia samler på tatoveringer. Her blir hun tatovert på tatoveringsstudioet Lucky 7 i Oslo samtidig som hun oppdatere sosiale medier.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 130514 Tittel: Ikke så lett Tekst: Mia fikk tatovert inn sin personlige trener sitt motto på låret.

Mia fikk tatovert mottoet til hennes  personlige trener på låret.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 030514 Tittel: Ikke så lett Tekst: Det å slutte å røyke viste seg å bli vanskelig.

Å slutte å røyke viste seg å bli vanskelig.

Konkurransenummer: 10546 Kategori: 09 Dato: 120315 Tittel: Ikke så lett Tekst: Seieren i svømmehallen. Jovisst kostet det krefter, jovisst var Mia nervøs og stresset i garderoben i Drammenshallen i mars. Men øyeblikket da hun leende løftet datteren Sofie opp i armene sine i bassenget, var et øyeblikk av ren glede. - Jeg turte! Ingen motivasjon har vært sterkere enn Sofie. Et av de viktigste målene har vært å dra i svømmehallen med henne. Hun vil ikke si hva hun veier. Utover våren og sommeren 2015 gikk Mia kraftig opp i vekt igjen, men vekten vil hun holde hemmelig. Nå er det psyken som er viktig. Å ha det bra.

Seieren i svømmehallen. Jovisst kostet det krefter, jovisst var Mia nervøs og stresset i garderoben i Drammenshallen i mars. Men øyeblikket da hun leende løftet datteren Sofie opp i armene sine i bassenget, var et øyeblikk av ren glede. “Jeg turte!”. Ingen motivasjon har vært sterkere enn Sofie. Et av de viktigste målene har vært å dra i svømmehallen med henne.

Utover våren og sommeren 2015 gikk Mia kraftig opp i vekt igjen, men vekten vil hun holde hemmelig. Nå er det psyken som er viktig: Å ha det bra.

Logoen til Adresseavisen
Logoen til Aftenposten
Logoen til Bilder Nordic
Logoen til Bergens Tidende
Logoen til DN
Logoen til Foto.no
Logoen til M24
Logoen til Morgenbladet
Logoen til NRK
Logoen til Sony
Logoen til VG