Klima og miljø

1. pris

10934 1 20.12.2015 NŒr sn¿en tar liv Lyset virker fortsatt i bilen som ble klemt sammen mellom to hus da raset gikk i Longyearbyen. To personer omkom og over ti hus totalskadet i det voldsomme sn¿raset som rammet samfunnet pŒ Svalbard.

Tore Meek

NTB Scanpix

Når snøen tar liv

Lyset virker fortsatt i bilen som ble klemt sammen mellom to hus da raset gikk i Longyearbyen. To personer omkom og over ti hus ble totalskadet i det voldsomme snøraset som rammet samfunnet på Svalbard.

Juryens begrunnelse: Dette er en stillferdig skildring av en hendelse med tragisk utfall for et lite samfunn. Det er et håndfast bilde på endringer. Vi ser det voldsomme dramaet uten at det er mennesker i bildet.


2. pris

Konkurransenummer: 10977 Kategori: 07 Dato: 01.03.2015 Tittel: The land of sand Bildetekst: For¿rkning er et av de st¿rste milj¿problemene i Kina. Det er ogsŒ et av de minst kjente problemene. Rundt 20 prosent av Kinas landareal er ¿rken, og den spiser Œrlig store deler av dyrkbar jord. Det er delvis fordi b¿nder og gjetere har latt dyrene sine spise vegetasjonen ned til r¿ttene, noe som gj¿r at plantene ikke er i stand til Œ stoppe sanden nŒr det blŒser. Byen Zhongwei i Ningxia-provinsen, har blitt rammet hardt av for¿rkning, men i 1978 kinesiske myndigheter startet prosjektet "The great green wall of China" for Œ hindre spredning. Shapotou dester restor har nŒ blitt et popul¾rt reisemŒl for kinesere. Her man man oppleve ¿rkenen. Ake pŒ sanddynene, kj¿re jeeps gjennom ¿rkenen og ri pŒ kameler er bare noe av det man kan gj¿re.

Torstein Bøe

HiOA, student

The land of sand

Forørkning er et av de største miljø- problemene i Kina. Rundt 20 prosent av Kinas landareal er ørken, og den spiser årlig store deler av dyrkbar jord. I byen Zhongwei i Ningxia provinsen, har kinesiske myndigheter startet prosjektet The Great Green Wall of China for å hindre spredning. Samtidig har Shapotou Desert Resort blitt et populært reisemål for kinesere. Her kan de ake på sanddyner, kjøre Jeep gjennom ørkenen og ri på kameler.

Juryens begrunnelse: En absurd konse- kvens av klimaforandringer. Bildet har en god komposisjon, og det er noe umiddel- bart over det.


3. pris

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 03.05.15 Tittel: Røyekrigen Info: Rigmor Mathisen halvsover mens hun fisker. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

I de siste ukene av april og i begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark, hvor de fisker etter røye. Rigmor Mathisen halvsover mens hun fisker.

Aleksander Nordahl

Dagens Næringsliv

Røyekrigen

Finnmarksvidda er Norges siste ødemark som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr ifølge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av dette ville matfatet. Men fisket er skjørt, og mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet; røya. Nå frykter man det samme skal skje i Norge.

Juryens begrunnelse: En klassisk reportasje om en problematikk som ikke er veldig kjent. Serien har en fast ramme og er fortalt med alle de klassiske grepene. Vi kommer tett på, for så å gå helt ut til det store bildet. Det skaper en fin dynamikk mellom bildene.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 02.05.15 Tittel: Røyekrigen Info:Ved inngangen av Ifjordfjellet og ved parkeringsplassen i Storelv har uttalige nordmenn slått seg ned og tar vegkanten som utgangspunkt for scooterturer inn på vidda og de mange fiskevannene traseen tar de til. Lokalbefolkningen har byttet ut lavvoene og gammene med campingvogner og campingbiler med parabolantenner og bensinagregat. Grua har blitt byttet ut med gassdrevne griller. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

Ved inngangen av Ifjordfjellet og ved parkeringsplassen i Storelv, har utallige nordmenn slått seg ned. Fra veikanten kjører de scooter inn på vidda til de mange fiskevannene. Lokalbefolkningen har byttet ut lavvoer og gammer med campingvogner og biler. Grua har blitt byttet ut med gassdrevne griller.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 01.05.15 Tittel: Røyekrigen Info:Emilie Isaksen Erke koser seg i familiens gompi (ombygd campingvogn på meier) som blir godt oppvarmet av det medbrakte bensinagregatet. Laksefjordvidda og langs Sirmaløypa. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

Emilie Isaksen Erke koser seg i familiens gompi, som er en ombygd campingvogn. Den blir godt oppvarmet av det medbrakte bensinagregatet.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 01.05.15 Tittel: Røyekrigen Info: Fangsten til de finske isfiskerne Risto, Antti, Mika, Antti og Tero som tok skiene fatt og fikk kjempebitt.. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

Fangsten til de finske isfiskerne Risto, Antti, Mika, Antti og Tero.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 03.05.15 Tittel: Røyekrigen Info: På Svanevann tar Ingar Olsen og Aleksander Nordgård (th) en pause i nedpakkingen og bevilger seg nok en badsturunde i det russiske spesialteltet selv om kompisene ber de få opp farten etter røyefisket. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

På Svanevatn tar Ingar Olsen og Aleksander Nordgård (t.h.) en pause i nedpakkingen og bevilger seg nok en runde i badstuen i det russiske spesialteltet. Kompisen ber dem om å få opp farten slik at de kan fiske etter røye.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 01.05.15 Tittel: Røyekrigen Info:Rester etter fuktige kvelder på vidda De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

Rester etter fuktige kvelder på vidda.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 02.05.15 Tittel: Røyekrigen Info:Parabolen er vendt mot vidda så fangsfolket kan se gullrekka på tv. Ved inngangen av Ifjordfjellet og ved parkeringsplassen i Storelv har uttalige nordmenn slått seg ned og tar vegkanten som utgangspunkt for scooterturer inn på vidda og de mange fiskevannene traseen tar de til. Lokalbefolkningen har byttet ut lavvoene og gammene med campingvogner og campingbiler med parabolantenner og bensinagregat. Grua har blitt byttet ut med gassdrevne griller. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

Parabolen er vendt mot vidda slik at fangsfolket kan se gullrekka på tv.

Medlemsnummer: 10515 Kategori: 07 Dato: 30.04.15 Tittel: Røyekrigen Info:Finske Antti Karjalainen ligger på isen innerst i Sirmaløypa og speider etter fisken. Antti fisker i crocs og er godt oppvarmet av finsk alkohol. De siste ukene av april og begynnelsen av mai trekker lokalbefolkningen ut på viddene i Finnmark hvor de fisker etter det røde gullet, røya. Finnmarksvidda er fritt vilt for jakt og fiske, og er Norges siste ødemark, som ikke er eid av lokale grunneiere. Det betyr i følge EØS-reglene at hvem som helst kan høste av Norges siste vilde matfat. Men fisket er skjørt og temperaturen høy. Mest forhatt er finnene som allerede har tømt egne finske vann for det røde gullet, røya. Når frykter man det samme skal skje i Norge.

Finske Antti Karjalainen ligger på isen innerst i Sirmaløypa og speider etter fisken. Antti fisker i crocs og er godt oppvarmet av finsk alkohol.

Logoen til Adresseavisen
Logoen til Aftenposten
Logoen til Bilder Nordic
Logoen til Bergens Tidende
Logoen til DN
Logoen til Foto.no
Logoen til M24
Logoen til Morgenbladet
Logoen til NRK
Logoen til Sony
Logoen til VG