Nyhetsvideo

Vinner

 

 

Amanullah Azimi og Yama Wolasmal

NRK

«Taliban stanser vitnemålsutdeling for kvinner»

Juryens begrunnelse

Måten denne nyhetssaken er skildret på, gjør den til noe utover det vanlige. Med bevæpnet Taliban til stede klarer reporterne å få tilgang og har gjort et særs godt forarbeid ved å få tilgang og posisjonere seg i forkant. De viser saken fra flere sider med enkle virkemidler. Med god

kulturforståelse oppfatter de nyansene i det som foregår, og hvordan hendelsen etter hvert endrer karakter og utfall. Saken kan i utgangspunktet virke liten, men gjennom å observere aktørenes mimikk og reaksjoner avslører teamet brutte løfter og gir oss viktig innsikt i maktforholdene i Afghanistan i dag.


2. plass

 

Nabal Hego og Mohammed Alayoubi

NRK

«Rakettutvikler»
Juryens begrunnelse

Konflikten mellom Israel og Palestina kan virke uløselig. Denne historien gir gjennom handlingen, og måten de medvirkende omtaler den på, innsikt i hvorfor det føles slik. Filmen benytter i vesentlig grad arkivbilder, blant annet militær propaganda. Dette er utfordrende bilder å bruke journalistisk. Her er de relevante, og satt i en sammenheng som gir et sjeldent nyansert perspektiv inn i en konflikt vi alle har et forhold til. Reportasjen henger godt sammen til tross for flere utrykk og kilder. Den tar oss inn i et rom vi sjelden er i, og lar oss høre fra mennesker vi sjelden hører fra. Intervjuene viser en god kulturforståelse, research- arbeid og kildepleie. Det er tankevekkende å se hvordan enkelte medvirkende lovpriser noe som er skapt for å skremme, og i ytterste fall drepe.


3. plass

 

 

 

Truls Antonsen og Sverre Holm-Nilsen

NRK

«Hvem er Werner Jensen?»
Juryens begrunnelse

Reportasjen «Hvem er Werner Jensen?» er en underholdende historie om en kunstner som ingen vet hvem er. Med god dramaturgi engasjerer den seeren hele veien, og den underbygges av godt foto- og lydarbeid. Intervjuet med politi- mannen, stilt opp i en knallgul fengselskorridor med stramme, rette linjer, er også et godt bilde på politimannens rigide holdninger: «Her har det skjedd en forbrytelse. Bildene må destrueres.» Reportasjen reiser spørsmål rundt hva som er kunst, og grunnlaget for kunstens verdi. Når avsløringen kommer, og vi får møte «Werner Jensen» blir tydelig hvor vanskelig det er trekke klare grenseganger, både prinsipielt og juridisk, innenfor kunstverdenen.

Logoen til Adresseavisen
Logoen til Aftenposten
Logoen til Bilder Nordic
Logoen til Bergens Tidende
Logoen til DN
Logoen til Foto.no
Logoen til M24
Logoen til Morgenbladet
Logoen til NRK
Logoen til Sony
Logoen til VG