Videodokumentar

1.pris

Christian Breidlid og Ingrid Emilie Waaler

NRK

Kampen mot kroppen

I 15 år var Elisabeth Raasholm Larby usikker på om hun virkelig var syk. Legene trodde det satt i hodet hennes. Nå har endometriosen spredt seg til lungene. Livet ville sett annerledes ut om det hadde vært oppdaget tidligere. Endometriose forekommer hos omtrent ti prosent av kvinner og er den vanligste kvinnesykdommen vi har. Det tar i snitt sju år å få stilt diagnosen.

Juryens begrunnelse

En visuelt sterk video som dekker en viktig tematikk. Videojournalisten har fått god tilgang, og bruker humor og situasjoner for å fortelle om en kvinnes utfordringer i helsevesenet. Her avdekkes viktige forhold som viser hvordan sykdommene kan påvirke en kvinnes liv. Tilliten som er skapt med hovedpersonen er imponerende. Helstøpt. 

 


2. pris

Aage Aune og Bent Skjærstad

TV2

Vuhledar

Langs den mer enn tusen kilometer lange frontlinjen i Ukraina er innbyggerne fanget midt i krigens brutale herjinger. Hver dag lever mennesker midt i bomberegnet og har sett venner og naboer bli drept.

Juryens begrunnelse

Journalistene tar en stor risiko. Ved å velge en deltagende form, hvor vi som seere også får innsikt i hvordan reportasjen blir til, får vi innsikt i journalistenes utfordringer med å få tilgang til fronten. Det er en dramatisk fortelling som gir en følelse av å være tett på de russiskokkuperte områdene. De subjektive grepene gir fortellingen en sterk tilstedeværelse. En følelse av å være lettet, og samtidig vemod over de som blir igjen når journalistene drar, sitter igjen når journalistene forlater byen. Videoen dokumenterer et lite utsnitt av en krig som har endret Europa.

 

 


3. pris

Haakon Eliassen og Robert Reinlund

TV2

Thereses død

Therese Haugsvik bodde i den kommunale boligen Bjørnsonsgate 4 i Bergen. I en rekke nyhetssaker gjennom 2023 satte TV 2 søkelyset på situasjonen til bostedsløse og rusmiddelavhengige i Bergen. Kommunen har en lovpålagt plikt til å hjelpe de som ikke klarer å finne seg en bolig selv. Therese fortalte om sin fortvilte situasjon hvor hun i årevis hadde bedt kommunen om å få et annet sted å bo enn i det kommunale leilighetsbygget der det var et hardt rusmiljø og daglig bråk og vold. Men Therese fikk aldri ønsket sitt oppfylt om å få flytte og få et bedre liv. 

Juryens begrunnelse

Godt journalistisk arbeid over lang tid.Videojournalistene er med å avdekke forhold en ressurssvak gruppe i samfunnet lever under. Rusmisbrukere får sjelden komme til i media. Juryen blir svært beveget av historien om Therese, som bor under uverdige forhold i en kommunal bolig i Bergen. Videoen klarer å kontekstualisere en politisk sak gjennom Thereses perspektiv. God bruk av dramaturgi. En nøktern historie med gjennomtenkt billedbruk, som provoserer og engasjerer.

Logoen til Adresseavisen
Logoen til Aftenposten
Logoen til Bilder Nordic
Logoen til Bergens Tidende
Logoen til DN
Logoen til Foto.no
Logoen til M24
Logoen til Morgenbladet
Logoen til NRK
Logoen til Sony
Logoen til VG